MHA แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี

แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี
“คู่คิด ธุรกิจอาหาร”


เกี่ยวกับเรา

เพราะ Passion อย่างเดียวคงไม่พอ ต้องมี Know-how ด้วย เราจึงรวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญการทําธุรกิจอาหาร ที่พร้อมให้ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ และการทําอาหารให้กับผู้ประกอบการทุกท่าน
สามารถนําความรู้ไป พัฒนาธุรกิจของตัวเองให้เติบโตและได้ไปต่อ

ร่วมมือกับ

In Partnership With

02 Logo สมาคมเชฟ

สนับสนุนโดย

Sponsors