fbpx

จำเป็นแค่ไหน ?เปิดร้านเล็ก ๆ ทำไมต้อง ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย

“ขายดีแต่ไม่มีกำไร” คือปัญหาใหญ่ของร้านอาหาร SME และสาเหตุสำคัญของปัญหาที่ว่านี้มาจาก ผู้ประกอบการร้านอาหาร SME
ละเลยการทำบัญชี ! ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักข้อหนึ่งของการทำธุรกิจ เราจึงจะชวนผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารขนาดเล็ก
มาเริ่มต้นจริงจังกับการทำบัญชี เอาแค่บัญชีเบื้องต้นง่าย ๆ ก็สามารถทำให้ผู้ประกอบการรู้สถานะของกิจการ ณ เวลานั้น เพื่อเตรียมแผนรับมือต่อไป

บัญชีพื้นฐานอย่างง่ายสำหรับเจ้าของกิจการร้านอาหารขนาดเล็ก

จัดทำรายรับ-รายจ่าย โดยมีหัวข้อต้องลงรายละเอียด ดังนี้

1.บันทึกรายได้จากการขายอาหารประจำวัน นำบิลขายทั้งหมดมาบันทึกลงในสมุดเงินสดรับ ลงรายการรับเงินสด ในกรณีที่ต้องการแยกรายการอาหารแต่ละเมนู
ว่าวันนี้ขายเมนูไหนได้เท่าไหร่จ่ายรวมเป็นเงินเท่าไหร่ ผู้ประกอบการจะต้องลงรายการใน ใบสรุปยอดขายประจำวัน เพื่อเป็นการแยก รายการอาหารแต่ละเมนู ที่ขายได้ประจำวัน

ตัวอย่างใบสรุปยอดขายประจำวัน

ชื่อเมนู

ราคาขาย/บาทจำนวน

จำนวนเงินรวม

ต้มยำกุ้ง

250

40

10,000

ยำรวมมิตร

15940

6,000

ปลากะพงทอดน้ำปลา

4004016,000
ข้าวผัดปู12040

4,800

 รวมทั้งสิน 36,800

เมื่อบันทึกรายการขายประจำวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็นำตัวเลขยอดรวมมาบันทึกลงสมุดรายรับ-รายจ่าย

ตัวอย่างสมุดรายวันรับ-รายวันจ่าย

ว/ด/ป

รายการรายรับรายจ่าย

คงเหลือ

1/8/19รายการขายประจำวัน

36,800

36,800

 

2. บันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน เช่น ค่าอาหารสด ค่าอาหารแห้ง ค่าแก๊ส ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าร้าน ค่าแรงพนักงาน และที่สำคัญคือ ค่าแรงตัวเอง

ตัวอย่างตารางบันทึกรายจ่ายประจำวัน

ว/ด/ป

รายการรายรับรายจ่าย

คงเหลือ

1/8/19รายการขายประจำวัน36,80036,800
1/8/19ค่าอาหารทะเล12,88023,920
ค่าเรื่องปรุง1,0022,920
ค่าผักสด80022,120
ค่าแก๊ส32021,800
ค่าน้ำ (ประจำเดือน ก.ค.)50021,300
ค่าไฟฟ้า (ประจำเดือน ก.ค.)5,00016,300
ค่าเช่าร้าน (ประจำเดือน ก.ย.)12,0004,300
ค่าแรงพนักงาน4×3501,4002,900
ค่าแรงตัวเอง8002,100
รวมทั้งสิ้น36,80034,7002,100

 

(* รายการและราคาในตารางสมมติขึ้นเพื่อความเข้าใจในการอ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละท่าน)

จากการบันทึกรายรับ-รายจ่ายข้างต้น จะทำให้เห็นว่าในวันที่ 1/8/2019มีรายได้จากการขาย 36,800 บาท และมีรายจ่าย 34,700 บาท
วันนี้กิจการเหลือกำไร 2,100 บาท เพราะอะไรทำไมถึงเหลือเงินแค่นี้ จากการบันทึกจะเห็นได้ว่า วันนี้ได้จ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนไป คือ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าร้าน

ประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ทำให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงการขายในแต่ละวัน ว่ามีรายได้จากการขายเท่าไหร่ วันนี้มีจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เหลือกำไรเท่าไหร่ มีเอกสารอ้างอิงประกอบ
กับเงินสดที่มีอยู่ในมือ และสามารถนำตัวเลขเหล่านี้มาบริหารจัดการได้ เช่น ค่าอาหารทะเลมีความถี่ในการซื้อมากเกินไปหรือไม่ ราคาซื้อคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาขาย เพราะส่วนใหญ่การประกอบธุรกิจร้านอาหาร ต้นทุนของสดไม่ควรเกิน 35-45 เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย

นี่ขนาดเป็นเพียงการทำบัญชีเบื้องต้น ยังสามารถทำให้ผู้ประกอบการรู้สุขภาพกิจการของตัวเองได้ หากได้มีการทำต้นทุนอาหารเพื่อควบคุมให้ต้นทุนอยู่ในระดับเหมาะสม รวมไปถึงการคิดคำนวนต้นทุนเพื่อตั้งราคาขายที่ถูกต้อง ก็จะยิ่งทำให้กิจการร้านอาหารขนาดเล็ก ๆ สร้างโอกาสทำกำไรได้ไม่ยาก ดังนั้นหากวันนี้ผู้ประกอบการท่านใดยังไม่ได้จริงจังกับการทำบัญชีขอให้เริ่มทำทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่ออนาคตกิจการที่สดใสนั่นเอง

สามารถเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายรับ-รายจ่ายเพิ่มเติมได้
ในคอร์สเรียนออนไลน์ “การจัดการงบกำไรขาดทุนอย่างง่าย”

คลิก : https://makrohorecaacademy.com/courses/restaurant-profit-and-loss/

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *