fbpx

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีชุดโปรแกรมคุกกี้ ท่านสามารถเพิ่มลิงก์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเพิ่มเว็บไซต์แยกต่างหากที่แสดงนโยบายการใช้คุกกี้ (โปรดดูข้อความสีแดงด้านล่าง)
“…
โปรแกรมคุกกี้
โปรแกรมคุกกี้จะถูกส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของท่านหรือไปยังอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือตรวจสอบข้อความ โปรแกรมนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ และเมื่อท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถติดต่อและจดจำเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ต้องการใช้โปรแกรมคุกกี้ ท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธที่จะใช้โปรแกรมคุกกี้นี้อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการใช้เว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของเรา หรืออาจทำให้เกิดความยุ่งยากสำหรับท่านในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอหรือบริษัทฯ อาจต้องใช้เวลาในการขอข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ ได้ที่นี่
…”

ลิงก์นำไปยังนโยบายการใช้คุกกี้ด้านล่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายการใช้คุกกี้
คุกกี้คืออะไร?
คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่านโดยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ท่านเยี่ยมชม คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในการเข้าชมครั้งต่อไป หรือไปยังเว็บไซต์อื่นที่รู้จักคุกกี้นั้น คุกกี้เหล่านี้อาจเก็บข้อมูลความชอบของผู้ใช้งานหรือข้อมูลอื่น ๆ การใช้คุกกี้เป็นมาตรฐานสำหรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน หากท่านไม่ต้องการใช้คุกกี้ ท่านสามารถจัดการและควบคุมคุกกี้ผ่านเบราว์เซอร์ของท่าน รวมถึงการปิดคุกกี้โดยการลบคุกกี้ออกจาก ‘ประวัติเบราว์เซอร์’ (cache) ของท่าน เมื่อท่านออกจากหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม การปิดคุกกี้อาจทำให้รูปแบบการทำงานและบริการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่อาจใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ เราใช้คำว่า “คุกกี้” ตลอดนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ เพื่อให้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันด้วย เช่น Software Development Kits (SDKs)

คุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้ :

คุกกี้ของบุคคลที่สาม
คุกกี้ของบุคคลที่สามถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการที่ท่านใช้บริการออนไลน์อยู่ เช่น ผู้ให้บริการเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชม

บุคคลที่สามที่ได้รับการอนุมัติอาจตั้งค่าคุกกี้เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของ [บริษัทฯ] บุคคลที่สามในที่นี้รวมถึง เครื่องมือค้นหา ผู้ให้บริการการวัดผลและการวิเคราะห์ เครือข่ายโซเชียลมีเดีย และบริษัทโฆษณา บุคคลที่สามใช้คุกกี้ในกระบวนการส่งเนื้อหารวมถึงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านเพื่อวัดประสิทธิภาพโฆษณาของพวกเขาและเพื่อให้บริการในนามของ[บริษัทฯ] Google Company (Google Analytics).

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดวันหมดอายุของคุกกี้แต่ละประเภทได้ที่ “การตั้งค่าคุกกี้” ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแถบด้านล่างของแต่ละเว็บไซต์ของเราที่ท่านกำลังเยี่ยมชม

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้
ท่านสามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ [“การตั้งค่าคุกกี้”] ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแถบด้านล่างของแต่ละเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราที่ท่านกำลังเยี่ยมชม

อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน เราคือใคร และท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างไร เป็นต้น ท่านสามารถเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเราที่ https://www.makrohorecaacademy.com/privacy-policy

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้
เรามีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของเรา

[นโยบายการใช้คุกกี้นี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ: วัน/เดือน/ปี]