สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี จาก 9 พาร์ทเนอร์แบรนด์ชั้นนำ

05 ก.ย. 2565
พบโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับสมาชิกแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี จาก 9 พาร์ทเนอร์แบรนด์ชั้นนำ ลดปัง ๆ ถึง 3 ต่อ!
ต่อที่ 1 : ส่วนลดสุดปัง จากแบรนด์ดัง เพื่อร้านอาหาร (สิทธิ์ครบกำหนด หมดเวลาแล้ว)
ต่อที่ 2 : ยิ่งช้อป ยิ่งได้ ระยะเวลาโปรโมชั่น : 2 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2565
ยิ่งช้อป ยิ่งได้
ต่อที่ 3 : TOP SPENDER แจกใหญ่ให้นักช้อปตัวจริง
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 7 กันยายน – 13 ธันวาคม 2565
สิทธิพิเศษสำหรับ : สมาชิก แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี 

รายละเอียดกิจกรรม
-         สมาชิกแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี ที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ และสะสมยอดซื้อครบตามเงื่อนไขที่กำหนดมากที่สุด (Top Spender) 10 อันดับแรก (ซื้อครบมูลค่า 100,000 บาท และมีมูลค่ามากเป็น 10 อันดับแรก) รับทันทีของรางวัล ตู้แช่แข็ง Natural มูลค่า 10,990.- (ต่อ 1 รางวัล) ทั้งหมด 10 รางวัล มูลค่ากว่า 110,000 บาท
-          เริ่มสะสมยอดซื้อ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 13 ธันวาคม 2565
-          ตัดยอดวันสุดท้ายวันที่ 13 ธันวาคม 2565
-          ประกาศผลวันที่  15 ธันวาคม 2565 ทางช่องทาง Facebook Fanpage : MakroHorecaAcademy
.
เงื่อนไขกิจกรรมเพิ่มเติม
 - สมาชิกแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี ที่เข้าร่วมกิจกรรม คือผู้ที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าในกลุ่มแบรนด์ที่ร่วมรายการ ชนิดใดก็ได้ที่ แม็คโคร ทุกสาขา ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน – 13 ธันวาคม 2565 โดยจะนับคำนวนยอดการสั่งซื้อแรกตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
- จำกัดสิทธิ์สำหรับผู้ที่มียอดซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ สะสมที่สูงที่สุด จำนวน 10 อันดับแรก และต้องมียอดการสั่งซื้อรวมขั้นต่ำ 100,000 บาท (หลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว)
 - ของรางวัลในกิจกรรมนี้ได้แก่ ตู้แช่เย็น เนเชอรัล 1 ประตู 8.8 คิว รุ่น NCS-4250 มูลค่า 10,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง ต่อ 1 รางวัล
 - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด / ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 - ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดเชยส่วนต่างของมูลค่ารางวัลที่เกิดขึ้นโดยกลไกทางการตลาด อันมิใช่ความผิดของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินหรือสิ่งอื่นใดได้
 - ลูกค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าในกลุ่มแบรนด์ที่ร่วมรายการที่ แม็คโคร ทุกสาขา ตามกติกาและเงื่อนไขข้างต้น ถือว่าได้ตกลงเข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทฯ โดยสมัครใจ และยินยอมให้บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน ไปใช้ในการร่วมกิจกรรม หรือเปิดเผย ชื่อและนามสกุลหรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้โชคดีไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้โชคดีได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ เพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่จำกัดระยะเวลาการลงสื่อ และโดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
 - คณะกรรมการจาก แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี จะทำการ และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook Fan page แม็คโครโฮเรก้าอคาเดมี
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 - การประกาศผลการตัดสินจะดำเนินการโดยใช้ชื่อ-นามสกุล ของสมาชิกแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี ของผู้ร่วมกิจกรรมในการประกาศ ทั้งนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้เปิดเผยชื่อ-นามสกุล ในการประกาศผล
 - พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิเข้าร่วมหรือรับของรางวัลในรายการนี้
 - แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อขอรับของรางวัลโดยจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรสมาชิก แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี เพื่อยืนยันการรับของราวัล ได้ที่ Line : @makro-mha

สำรวจหัวข้อเพิ่มเติม
สิทธิพิเศษ

Keep reading

รับแรงบันดาลใจจากเนื้อหาสำหรับร้านอาหาร

ดูบทความทั้งหมด
คุณสนใจหมวดหมู่ใด