ดูสูตรอาหารทั้งหมด

Gracz บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อร้านอาหาร

ใช้เวลา
0 นาที
เสิร์ฟ
0 ที่
อาหารการเลือกอุปกรณ์และวัตถุดิบ
ประเภทอาหารกับข้าว
ส่วนผสมหลักอื่นๆ

ส่วนผสม

คลิกส่วนผสมเพื่อซื้อใน Makro Click

การเตรียมการ

"Gracz" ภาชนะที่ช่วยสร้างมูลค่า ปลอดภัยต่อผู้บริโภค แถมยังสะดวกสบาย สำหรับการทำอาหารหลากหลายประเภท และเมื่อถึงมือลูกค้า สามาถเข้าช่องฟรีซได้ และนำออกมาเข้าไมโครเวฟและเตาอบได้ สามารถอบขนมและอาหารได้หลากหลายเมนู เพราะไม่เคลือบพลาสติก และสามารถบรรจุอาหารได้ทั้งร้อนและเย็น แข็งแรงไม่รั่วซึม และสุดท้าย "Gracz"  สามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้ภายใน 45 วัน 
สำรวจหัวข้อเพิ่มเติม

ทำอาหารต่อไป

Access all exclusive sessions

Anytime, anywhere

ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ 7 วัน