ดูสูตรอาหารทั้งหมด

Refreshing Coffee

5.0

ใช้เวลา
5 นาที
เสิร์ฟ
1 ที่
อาหารไทย
ประเภทอาหารเครื่องดื่ม
ส่วนผสมหลักโค้ก น้ำอัดลม สูตรไม่มีน้ำตาล

ส่วนผสม

คลิกส่วนผสมเพื่อซื้อใน Makro Click

การเตรียมการ

สำรวจหัวข้อเพิ่มเติม

ทำอาหารต่อไป

Access all exclusive sessions

Anytime, anywhere