บัญชีอย่างง่าย จัดการร้านอาหารได้ด้วยตนเอง

ครูอัสมา แวโน๊ะ
Speakerครูอัสมา แวโน๊ะ
plan
Plan
3 Lessons
time
Time
-
certificate
Certificate
Require Test

บัญชีอย่างง่าย จัดการร้านอาหารได้ด้วยตนเอง

เปิดร้านอาหาร แต่ไม่รู้จะบริหารเงินอย่างไร
ทุ่มเวลาให้กับการทำอาหาร แต่ไม่สนใจการทำบัญชี
มาร่วมกันปรับมุมมองใหม่ ทำให้เรื่องบัญชี-ภาษี เป็นเรื่องง่าย

แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี
ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
บันทึกรับจ่ายอย่างเป็นระบบ ทำเป็นเห็นกำไร
จัดทำระบบสต็อก ทำต้นทุนให้ได้กำไรตามเป้า
รวมข้อควรทำและข้อควาระวังในการทำบัญชีร้านอาหารและภาษี

เนื้อหาบทเรียน


บทที่ 1 บันทึกรับจ่ายอย่างเป็นระบบ ทำเป็นเห็นกำไร
1.1 ความรู้พื้นฐานก่อนการบันทึกรายรับรายจ่าย

1.2 การใช้โปรแกรม Excel บันทึกรายรับรายจ่าย

บทที่ 2 จัดระบบต้นทุนและสต๊อก

บทที่ 3 รวมข้อควรทำและข้อควรระวังในการทำบัญชีและภาษี

Explore more topics
บัญชีภาษี

Get step-by-step advice Test.

View All Courses
What categories interest you?