อยากขายแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ต้องทำอย่างไร?

Nov 29, 2022
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับของกินไม่ใช่เรื่องใหม่  แต่เป็นของคู่กันที่ยากเกินจะแยก ยกตัวอย่างเกาหลีใต้ ที่ "โซจู" กลายเป็นวัฒนธรรมและเครื่องดื่มประจำชาติเลยทีเดียว

ถ้าผู้ประกอบการอยากเปิดร้านอาหารในช่วงกลางคืน  มีพื้นที่ให้ลูกค้านั่งกิน นั่งคุยกันยาว ๆ การมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายที่ร้าน ถือเป็นตัวเลือกทำเงินได้อย่างดีเลยทีเดียว แต่จะซื้อมาปุ๊ป ขายปั๊ปได้เลยหรือไม่? ถูกกฎหมายหรือเปล่า?  มาทำความเข้าใจกันในโพสนี้เลย
ร้านที่ไม่จดทะเบียนพาณิชย์ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าควบคุม คนทั่วไปขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ ร้านไหนจะขายต้องยื่นเรื่องขออนุญาตก่อนตามกฎหมาย และร้านที่จะขออนุญาตขายเครืองดื่มแอลกอฮอล์ได้จะต้องเป็นร้านที่จดทะเบียนพาณิชย์แล้วเท่านั้น เพราะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นกิจการพาณิชย์ประเภทหนึ่ง ถ้าร้านไหนไม่ได้ขออนุญาตแล้วทำการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านหากเจ้าพนักงานตรวจพบสามารถสั่งปิดร้านและดำเนินคดีได้ทันที
เอกสารที่ใช้ในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ประเภทร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

เอกสารที่ใช้ในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ประเภทร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ถ้าร้านยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ให้ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ประเภทร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอที่ร้านตั้งอยู่เสียก่อน โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้ 
1. แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) ดาวน์โหลดได้ที่ => https://bit.ly/2VxaPMB 
2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน)
3. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งร้าน หรือ สำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งร้าน
4. แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
พื้นที่การขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พื้นที่การขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- พื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ขออนุญาตที่กรมสรรพสามิต 
- พื้นที่ต่างจังหวัดขออนุญาตได้ที่สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
โดยแบบฟอร์มคำขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบบ สยพ.1  ดาวน์โหลดได้ที่ => https://bit.ly/2AXG3CJ เมื่อยื่นคำขออนุญาตแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารและตรวจสอบโซนนิ่งหากทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบก็จะออกใบอนุญาตเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องขอต่อใบอนุญาตปีต่อปี
Note : การขออนุญาตมักจะใช้เวลา 15-30 วัน ดังนั้นควรรีบขอแต่เนิ่น ๆ หากวางแผนจะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลที่จะถึงนี้
สถานที่ที่ไม่สามารถขออนุญาตได้

อย่างไรก็ดี ใช้ว่าทุกที่จะสามารถขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ สำหรับสถานที่ที่ไม่สามารถขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ มีตามข้อมูลในภาพ
ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง ถึงแม้จะสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้ว แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการจำหน่ายอย่างเคร่งครัด ตามข้อมูลในภาพ
ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะจำหน่ายได้

อีกเรื่องที่ต้องระวังคือ การอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาเหล้าอะไรมาขายก็ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ผลิตขายเอง ไม่ว่าจะเป็น เหล้าหมัก สาโท หรือคาร์ฟเบียร์ทำเอง 

ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะจำหน่ายได้คือ เครื่องดื่มที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในประเทศไทยจะเป็นยี่ห้อคนไทยหรือนำเข้ามาผ่านการเสียภาษีติดแสตมป์ถูกต้องแล้วเท่านั้น ถ้าร้านไหนจะขายคอกเทลหรือเหล้าปั่น ส่วนผสมที่เป็นแอลกอฮอล์ก็ต้องได้รับอนุญาตแล้วเช่นกัน
Explore more topics
แอลกอฮอล์AlcoholbeerRestaurant

Keep reading

Get inspired by content for restaurants.

View All Articles
What categories interest you?