การศึกษาความเป็นไปได้ธุรกิจร้านอาหาร

อาจารย์เซ็ธ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
Speakerอาจารย์เซ็ธ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหารและแฟรนไชส์
plan
Plan
6 Lessons
time
Time
-
certificate
Certificate
Require Test
 
 
การศึกษาความเป็นไปได้ธุรกิจร้านอาหาร
Feasibility Study for Restaurant

เปิดร้านอาหารอย่างไร ให้ประสบความสำร็จ
ต้องศึกษาปัจจัยธุรกิจรอบด้านก่อนเปิดร้านอาหาร
แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี
ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีกำไร แข่งขันได้ จนไปถึงการเป็นผู้นำของตลาด!

ในคอร์สเรียนออนไลน์นี้ จะสอนวิธีการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจร้านอาหาร
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน
ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร รู้เขา รู้เรา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด
รู้จักลูกค้าและความต้องการของลูกค้า
วิเคราะห์ความสามารถในการให้บริการ
ว่าเรามีกำลังเพียงพอแค่ไหน ต้องเสริมทัพอะไรบ้าง
รวมถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
อย่างง่าย ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการทำเองได้

เนื้อหาบทเรียน


บทที่ 1 ความสำคัญของการศึกษาความเป็นไปได้ธุรกิจ

บทที่ 2 วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน
5 Forces Model
  1. อำนาจการต่อรองของลูกค้า
  2. อำนาจการต่อรองของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายวัตถุดิบ
  3. การคุกคามจากผู้ประกอบการรายใหม่
  4. การคุกคามจากสินค้าทดแทน
  5. คู่แข่งขันในอุตสาหกรรม

บทที่ 3 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด

บทที่ 4 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการให้บริการ

บทที่ 5 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน

บทที่ 6 กรณีศึกษาพิจารณาเงินลงทุน
Explore more topics

Get step-by-step advice Test.

View All Courses
What categories interest you?