fbpx
31
ตุลาคม
logo2
Workshop จากผลิตภัณฑ์ Knorr
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาพิษณุโลก

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

30
ตุลาคม
อาหารตะวันตก
Workshop อาหารตะวันตก
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาพิษณุโลก

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

17
ตุลาคม
logo3
Workshop จากผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาหางดง

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

16
ตุลาคม
อาหารอินเดีย
Workshop อาหารอินเดีย
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาหางดง

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

10
ตุลาคม
logo3
Workshop จากผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาเชียงใหม่

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

10
ตุลาคม
อาหารตะวันตก
Workshop อาหารตะวันตก
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาเชียงใหม่

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

26
กันยายน
อาหารมุสลิม
Workshop อาหารมุสลิม
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาภูเก็ต

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

25
กันยายน
อาหารอินเดีย
Workshop อาหารอินเดีย
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาภูเก็ต

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

19
กันยายน
logo3
Workshop จากผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาหัวหิน

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

18
กันยายน
อาหารอินเดีย
Workshop อาหารอินเดีย
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาหัวหิน

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

05
กันยายน
logo3
Workshop จากผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาถลาง

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

04
กันยายน
อาหารตะวันตก
Workshop อาหารตะวันตก
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาถลาง

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

22
สิงหาคม
logo1
Workshop จากผลิตภัณฑ์ TubTim
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

21
สิงหาคม
อาหารมุสลิม
Workshop อาหารมุสลิม
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

15
สิงหาคม
อาหารตะวันตก
Workshop อาหารตะวันตก
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาสมุย

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

14
สิงหาคม
อาหารอินเดีย
Workshop อาหารอินเดีย
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาสมุย

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

08
สิงหาคม
logo3
Workshop จากผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาหาดใหญ่

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

07
สิงหาคม
อาหารมุสลิม
Workshop อาหารมุสลิม
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาหาดใหญ่

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

25
กรกฎาคม
logo2
Workshop จากผลิตภัณฑ์ Knorr
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาขอนแก่น

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

24
กรกฎาคม
อาหารไทย
Workshop อาหารไทย
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาขอนแก่น

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

11
กรกฎาคม
logo1
Workshop จากผลิตภัณฑ์ TubTim
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาอุบลราชธานี

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

10
กรกฎาคม
อาหารตะวันตก
Workshop อาหารตะวันตก
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาอุบลราชธานี

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

04
กรกฎาคม
logo1
Workshop จากผลิตภัณฑ์ TubTim
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาอุดรธานี

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

03
กรกฎาคม
อาหารตะวันตก
Workshop อาหารตะวันตก
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาอุดรธานี

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

27
มิถุนายน
logo2
Workshop จากผลิตภัณฑ์ Knorr
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาโคราช

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

26
มิถุนายน
อาหารไทย
Workshop อาหารไทย
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาโคราช

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

20
มิถุนายน
logo2
Workshop จากผลิตภัณฑ์ Knorr
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขานครสวรรค์

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

19
มิถุนายน
อาหารไทย
Workshop อาหารไทย
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขานครสวรรค์

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

13
มิถุนายน
logo3
Workshop จากผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาพัทยา

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

12
มิถุนายน
อาหารอินเดีย
Workshop อาหารอินเดีย
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาพัทยา

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

06
มิถุนายน
logo1
Workshop จากผลิตภัณฑ์ TubTim
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาระยอง

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

05
มิถุนายน
อาหารตะวันตก
Workshop อาหารตะวันตก
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาระยอง

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

23
พฤษภาคม
logo1
Workshop จากผลิตภัณฑ์ TubTim
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาชลบุรี

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

22
พฤษภาคม
อาหารไทย
Workshop อาหารไทย
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาชลบุรี

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

16
พฤษภาคม
logo2
Workshop จากผลิตภัณฑ์ Knorr
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

15
พฤษภาคม
อาหารไทย
Workshop อาหารไทย
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

09
พฤษภาคม
logo1
Workshop จากผลิตภัณฑ์ TubTim
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาบางบอน

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

08
พฤษภาคม
อาหารญี่ปุ่น
Workshop อาหารญี่ปุ่น
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาบางบอน

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

25
เมษายน
logo2
Workshop จากผลิตภัณฑ์ Knorr
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

24
เมษายน
อาหารอินเดีย
Workshop อาหารอินเดีย
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

04
เมษายน
อาหารมุสลิม
Workshop อาหารมุสลิม
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาลาดพร้าว

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

03
เมษายน
อาหารญี่ปุ่น
Workshop อาหารญี่ปุ่น
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาลาดพร้าว

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

28
มีนาคม
อาหารไทย
Workshop อาหารไทย
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาสามเสน

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

27
มีนาคม
อาหารญี่ปุ่น
Workshop อาหารญี่ปุ่น
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาสามเสน

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

21
มีนาคม
อาหารมุสลิม
Workshop อาหารมุสลิม
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

20
มีนาคม
อาหารญี่ปุ่น
Workshop อาหารญี่ปุ่น
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

14
มีนาคม
อาหารไทย
Workshop อาหารไทย
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขารังสิต

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

13
มีนาคม
อาหารญี่ปุ่น
Workshop อาหารญี่ปุ่น
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขารังสิต

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

07
มีนาคม
อาหารมุสลิม
Workshop อาหารมุสลิม
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขารามอินทรา

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

06
มีนาคม
อาหารญี่ปุ่น
Workshop อาหารญี่ปุ่น
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขารามอินทรา

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

14
กุมภาพันธ์
อาหารอินเดีย
Workshop อาหารอินเดีย
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขา สาทร

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อ …

13
กุมภาพันธ์
อาหารญี่ปุ่น
Workshop อาหารญี่ปุ่น
13:00 น. - 17:00 น.
แม็คโคร สาขา สาทร

กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำอาหารเพื่อพัฒนาร้านค้า กับเชฟมืออาชีพ