กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ HORECA Academy ของ Makro คําอธิบายกิจกรรม

Access all exclusive sessions

Anytime, anywhere

ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ 7 วัน