Makro's
HORECA Academy

เกี่ยวกับเรา

"คู่คิด ธุรกิจอาหาร"

เพราะ Passion อย่างเดียวคงไม่พอ ต้องมี Know-how ด้วย เราจึงรวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญการทําธุรกิจอาหาร ที่พร้อมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ และการทําอาหารให้กับผู้ประกอบการทุกท่านสามารถนําความรู้ไป พัฒนาธุรกิจของตัวเองให้เติบโตและได้ไปต่อ

ทีมที่ปรึกษา

แดเนล อัลทอส
หัวหน้าทีมที่ปรึกษา
Detail
ณัฎฐินี ปลอดทอง
ที่ปรึกษา
Detail
Benjawan Sansathean
ที่ปรึกษา
Detail
Phusadee Yenura
ที่ปรึกษา
Detail
Shilpa Sreshthaputra
ที่ปรึกษา
Detail
Sufeeya Sama-ae
ที่ปรึกษา
Detail

ร่วมมือกับ

Thailand Chefs Association

สนับสนุนโดย