อยากเปิดร้านอาหารในห้างฯ ต้องรู้อะไรบ้าง

22 ส.ค. 2564
ห้างสรรพสินค้า หรือ ศูนย์การค้า เป็นหนึ่งในทำเลเป้าหมายของใครหลายคนในการเปิดร้านอาหาร แม้จะเป็นที่รู้กันว่า การเปิดร้านในห้างฯ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าทำเลนอกห้างฯ แต่ด้วยจุดเด่นของห้างฯ ทั้งเรื่องทราฟฟิค หรือแม็กเน็ตต่าง ๆ ที่สามารถดึงดูดความสนใจ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อม โดยเฉพาะที่จอดรถ ทำเลในห้างฯ จึงเป็นที่ต้องการ โดยห้างฯ ในบ้านเราแบ่งได้ 3 ประเภทหลัก ๆ คือ

  1. Department Store หรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
  2. Hypermarket หรือ ห้างสรรพสินค้าที่เน้นขายปลีกสินค้าอุปโภค บริโภค
  3. Community Mall ศูนย์การที่เน้นพื้นที่ขายเป็นเอาท์ดอร์ไม่มีแอร์
ซึ่งแต่ละประเภทจะมีกลุ่มเป้าหมายต่างกัน ดังนั้นประเภทร้านอาหารที่จะเข้าไปเปิดในห้างฯ ควรศึกษาพฤติกรรมลูกค้าด้วย แต่ไม่ว่าอย่างไรทั้ง 3 ประเภทหากใครต้องการจะนำร้านเข้าไปเปิดมีเงื่อนไข และกฎระเบียบที่ไม่ต่างกันนัก เราได้สรุปมาเป็นขั้นตอนให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้

15ขั้นตอนเปิดร้านขายของในห้างฯ


1.นำเสนอ profile ให้ห้างฯ พิจารณา
ห้างมีสิทธิ์ตอบรับ หรือ ปฏิเสธเราก็ได้ ดังนั้น การเขียน profile จึงมีความสำคัญมาก อธิบายให้กระชับ เข้าใจง่าย ดึงจุดเด่นออกมาให้ห้างเห็นถึงโอกาสที่จะได้จากเรามากว่าตัวค่าเช่า

2.หลังจากตอบรับใบเสนอราคาห้างสรรพสินค้า
หลังจากที่ตอบรับใบเสนอราคาจากทางห้างสรรพสินค้าแล้ว ทางผู้ให้เช่าจะดำเนินการส่งหนังสือเจตนาการจองพื้นที่ โดยจะมีรายละเอียดการเช่าพื้นที่ให้ได้ทำความเข้าใจก่อนการจองพื้นที่และวางเงินค่าประกันพื้นที่การจอง ส่วนมากจะแบ่งเป็น 2 งวด ทั้งนี้สัญญาการจองพื้นต้องจัดพิมพ์  2  ฉบับเป็นของผู้เช่า 1 ฉบับและของห้างสรรพสินค้าอีก 1 ฉบับ

3.หลังจากวางเงินประกันงวดที่ 1
เมื่อตกลงเซ็นสัญญาการจองพื้นที่และเตรียมเช็คเงินค่าประกันพื้นที่การจองงวดที่ 1 แล้ว ผู้เช่าจะนำสัญญา 2 ฉบับและเช็คไปส่งให้กับทางห้างสรรพสินค้า เพื่อดำเนินการเซ็นเอกสารอนุมัติการจองพื้นที่ พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าประกันการจองงวดที่ 1

4.รับ Requirement
หลักจากรับใบเสร็จค่าประกันแล้วห้างสรรพสินค้าจะจัดส่ง Requirement ของงานระบบที่เราต้องใช้เช่น ขนาดท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง กำลังไฟ กำลังแอร์ เป็นต้น

5.รับไฟล์พื้นที่ห้องและงานระบบ
ทางห้างสรรพสินค้าจะจัดส่งไฟล์พื้นที่ห้องและงานระบบให้กับผู้เช่า โดยเป็นไฟล์ CAD และ PDF ร่วมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการตกแต่ง เพื่อส่งต่อให้ผู้ออกแบบงานตกแต่งและระบบได้จัดทำแบบก่อสร้างต่อไป
ระหว่างนี้ผู้เช่าจะอยู่ในขั้นตอนการหาผู้ออกแบบเพื่อประเมินราคาเขียนแบบ และหากได้ผู้เขียนแบบแล้วจะนัดผู้ออกแบบและผู้ดูแลพื้นที่ให้เช่า เพื่อขอเข้าดูพื้นที่ห้องจริง ตรวจสอบข้อมูลของห้องจริงกับแบบที่ทางห้างสรรพสินค้าส่งมาว่าตรงกันหรือไม่ จากนั้นจะอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ Layout และภาพ Perspective สร้างแบรนด์ ร้านอาหาร

6.เสนอ Perspective ให้ห้างสรรพสินค้าอนุมัติ
หลังจากที่ได้ภาพ Perspective ที่ต้องการแล้วผู้เช่าจะจัดส่งให้ทางห้างสรรพสินค้าพิจารณาอนุมัติในการให้เขียนแบบก่อสร้างต่อไป ระหว่างนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนการเขียนแบบก่อสร้าง

7.ส่งแบบให้ห้างสรรพสินค้าอนุมัติ
หลังจากที่ได้แบบก่อสร้างตามต้องการแล้ว ผู้เช่าจะต้องจัดส่งให้ทางห้างสรรพสินค้าพิจารณาอนุมัติในการเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อไป

8.จัดหาผู้รับเหมา
เมื่อทางห้างสรรพสินค้าอนุมัติแบบก่อสร้างแล้ว ให้จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าดำเนินงานก่อสร้างได้ทันที

9.ประสานงานห้างสรรพสินค้าขอรับพื้นที่
เมื่อได้ผู้รับเหมาก่อสร้างครบแล้ว (หรือบางส่วนก็ได้) ให้นัดกับทางห้างสรรพสินค้าเพื่อดำเนินการขอรับพื้นที่โดยจะมีเอกสารเซ็นยืนยันการรับพื้นที่ และทำการชำระเงินค่าประกันการจองงวดที่ 2  พร้อมกับสอบถามการเข้าดำเนินงานก่อสร้างว่ามีกฎระเบียบอย่างไรบ้าง เช่น ช่วงเวลาที่สามารถเข้าทำงานได้ การใช้น้ำ ไฟฟ้า การขนของ และอื่น ๆ

10.จ่ายค่าประกันการก่อสร้าง
ทางห้างสรรพสินค้าจะมีใบแจ้งหนี้ค่าวางเงินประกันการก่อสร้างมาให้ผู้เช่าชำระ ซึ่งเงินส่วนนี้จะได้รับคืนต่อเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้น และไม่มีการผิดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ห้างสรรพสินค้าได้ระบุไว้

11.ประสานงานเรื่องต่าง ๆ
ในระหว่างการก่อสร้างอยู่นั้น จะมีการประสานงานอื่น ๆ อยู่กับห้างสรรพสินค้าอยู่เรื่อย ๆ ดังนี้
  • การขอเอกสารเพื่อนำไปจดทะเบียนและทำ ภพ.20 (โดยฝ่ายกฎหมายจะเป็นผู้แจ้งมาว่าจะต้องใช้อะไรบ้าง)
  • การประสานงานเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในสถานที่เช่า
  • ประสานงานและแก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นต่าง ๆ

12.แจ้งขอเปิด Partition หน้าร้าน
เมื่องานก่อสร้างเสร็จสิ้น จะต้องทำเอกสารแจ้งขอเปิด Partition หน้าร้านเพื่อเตรียมตัวเปิดขาย โดยทางห้างสรรพสินค้าจะส่งเจ้าหนี้เข้ามาตรวจสอบแบบงานตกแต่ง และงานระบบทั้งหมดภายในร้านว่าเป็นไปตามแบบที่แจ้งก่อนเข้าก่อสร้าง และถูกต้องตามเงื่อนไขการตกแต่งหรือไม่

13.ลุ้นผลเปิด Partition หน้าร้าน
หากไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ หรือเป็นข้อแก้ไขเล็กน้อยที่ผู้ให้เช่าผ่อนผันได้ จะทำการอนุมัติให้เปิด Partition เพื่อเตรียมดำเนินการขายต่อไป เมื่อเปิด Partition เมื่อเปิด Partition แล้วจะต้องทำการเปิดขายภายใน 1 วันนับจากวันที่เปิด

14.แก้ไขจุดต่าง ๆ ตามห้างสรรพสินค้าแจ้ง
หลังจากเปิดร้านไปแล้วนั้น หากมีข้อแก้ไขที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้ง ให้รีบจัดการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเมื่อแก้ไขเสร็จสิ้น ให้แจ้งไปทางเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ามาทำการตรวจอีกครั้ง

15.แจ้งขอรับเงินค่าประกันการก่อสร้างคืน
เมื่องานก่อสร้างตกแต่ง และงานระบบ ทั้งหมดเสร็จสิ้น ผู้เช่าทำหนังสือแจ้งขอรับเงินค่าประกันการก่อสร้างคืน ซึ่งทางห้างสรรพสินค้าจะทำคืนเป็นเช็คเงินสดและนัดวันรับ
เป็น 15 ขั้นตอนหลัก ๆ ที่ห้างฯ โดยส่วนใหญ่ใช้ปฏิบัติ อาจมีขั้นตอนอื่น ๆ แทรกย่อยบ้างตามเงื่อนไขเฉพาะแต่ละห้าง สิ่งสำคัญคือเรื่องของการวางแผนกำหนดเวลาการทำงานเพราะหากวางแผนผิดพลาดสิ่งที่จะตามมาได้คือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าตัว!
สำรวจหัวข้อเพิ่มเติม

Keep reading

รับแรงบันดาลใจจากเนื้อหาสำหรับร้านอาหาร

ดูบทความทั้งหมด
คุณสนใจหมวดหมู่ใด