ดูสูตรอาหารทั้งหมด

ซูชิเบิร์น

ใช้เวลา
0 นาที
เสิร์ฟ
0 ที่
อาหารญี่ปุ่น
ประเภทอาหารข้าวและแป้ง
ส่วนผสมหลักข้าว

ส่วนผสม

คลิกส่วนผสมเพื่อซื้อใน Makro Click

การเตรียมการ

1. นำข้าวญี่ปุ่นล้างน้ำให้สะอาดจนน้ำเริ่มใส ควรใช้มือขัดขาวเบาๆจะช่วยทำให้เม้ดข้าวขาวสวย
2. เมื่อล้างสะอาดแล้วให้แช่ข้าวด้วยน้ำสะอาด 30 นาที การแช่ข้าวจะช่วยทำให้ข้าวสุกทั่วกันไม่เป็นไต 
3. เมื่อแช่ข้าวได้ครบเวลาที่กำหนด ให้ใช้ปริมาณข้าวคูณด้วย 1.2 เพื่อหาปริมาณน้ำที่ใช้ในการหุง 
4. เมื่อข้าวหุงสุกครบเวลาให้ปล่อยทิ้งไว้ในหม้อต่อ 15 นาทเพื่อให้ข้าวระอุทั่วกัน  
5. จากนั้นให้นำข้าวที่ยังร้อนอยู่มาผสมกับน้ำปรุงซูชิ โดยใช้ปริมาณข้าวหุงสุก คูณด้วย 0.1 จะได้ปริมาณน้ำปรุงซูชิ 
6. เมื่ีอผสมเข้ากันดีแล้ว ให้นำข้าวกดใส่พิมพ์ข้าวปั้นซูชิ ก่อนนำไปใส่หน้าท๊ิปปิ้งต่างๆ
สำรวจหัวข้อเพิ่มเติม

ทำอาหารต่อไป

Access all exclusive sessions

Anytime, anywhere