ช้อปสินค้าที่ MAKNET ลดเพิ่มทันที 100 บาท สำหรับสมาชิก แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี เท่านั้น

15 ก.ย. 2565
รายการส่งเสริมการขาย
  • รับส่วนลดทันที 100 บาทเพียงใช้โค้ด MNTNEW เมื่อมียอดการซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปต่อคำสั่งซื้อ
 
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2565
 

 

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1.       ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องทำการชำระค่าสินค้าแอปพลิเคชั่น Maknet เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ต่อ 1 คำสั่งซื้อ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายข้างต้น โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวจะต้องใช้โค้ด MNTNEW เพื่อแลกรับส่วนลดค่าสินค้าและ/หรือบริการสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าว มูลค่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
2.       บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามข้อ 2. จำนวน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้ และทั้งหมดไม่เกิน 100 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายที่ระบุข้างต้น เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย บัญชีผู้ใช้ในข้อนี้ให้หมายถึง บัญชีผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างถูกต้องกับแอปพลิเคชั่น Maknet และบุคคลผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับบุคคลผู้ใช้บัญชีผู้ใช้อื่นที่ได้รับสิทธิ์แลกรับส่วนลดตามข้อ 2. ไว้แล้ว
 
รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
1.       ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้ และต่อ 1 คำสั่งซื้อ บนแอปพลิเคชั่น Maknet และใช้โค้ด MNTNEW รับส่วนลด 100 บาททันที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย 
2.       วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.       รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
4.       ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับส่วนลดค่าสินค้ามูลค่า 100 บาท คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
5.       บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล รายละเอียดเงื่อนไขและ/หรือรายละเอียดอื่นใดเป็นไปตามที่ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
6.       ส่วนลดภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน ทอน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.02-026-6855 ทุกวัน เวลา 09.00 - 18.00 น. หรือผ่านช่องทาง Line @maknet ทุกวัน เวลา 07.00 - 21.00 น.
สำรวจหัวข้อเพิ่มเติม
MAKNETคูปองส่วนลด

Keep reading

รับแรงบันดาลใจจากเนื้อหาสำหรับร้านอาหาร

ดูบทความทั้งหมด
คุณสนใจหมวดหมู่ใด