ดูสูตรอาหารทั้งหมด

หมูหมัก 3 สูตร

ใช้เวลา
0 นาที
เสิร์ฟ
0 ที่
อาหารเกาหลี
ประเภทอาหารอาหารจานเนื้อ
ส่วนผสมหลักหมู

ส่วนผสม

คลิกส่วนผสมเพื่อซื้อใน Makro Click

การเตรียมการ

1. ละลายเนื้อหมูแช่แข็ง เมื่อเนื้อหมูละลายแล้วนำออกมาซับน้ำให้แห้งก่อนนำไปหมัก
2. เทเครื่องปรุงลงภาชนะผสมให้เครื่องปรุงเข้ากันก่อน แล้วจึงนำเนื้อหมูลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน
3. เมื่อผสมกันดีแล้ว นำเนือหมูใส่ลงในถังเพื่อนำไปดูดสูญญากาศ 
4. ใช้เวลาในการหมักอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ในอุณหภูมิ 4-7 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ ในขั้นตอนที่ 3 สามารถมัดปากถุงให้แน่นแทนได้ แต่การสูญญากาศจะช่วยยืดอายุได้ 6 วัน ซึ่งการเก็บแบบปกติจะสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 3 วัน
สำรวจหัวข้อเพิ่มเติม

ทำอาหารต่อไป

Access all exclusive sessions

Anytime, anywhere

ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ 7 วัน